Εκτύπωση εισιτηρίων

Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος printing monitor

Support Tickets avatar
6 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Support Tickets

Ποιές επιλογές εκτύπωσης υπάρχουν στον teller;

Τρόποι εκτύπωσης εισιτηρίων μέσα από τον teller
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι πρέπει να κάνω για να εκτυπώνω εισιτήρια μέσω teller με θερμικό εκτυπωτή;

Εγκατάσταση θερμικού εκτυπωτή, εφαρμογής printing monitor
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς να εγκαταστήσω την εφαρμογή Printing Monitor στον υπολογιστή μου;

Βήματα εγκατάστασης εφαρμογής Printing Monitor για την εκτύπωση εισιτηρίων μέσω teller με θερμικό εκτυπωτή
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης

Συχνές ερωτήσεις για ζητήματα εκτυπώσεων
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να αλλάξω το Ιd στο printing monitor;

Αλλαγή του Printing monitor Ιd
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Εφαρμογή Q Label

Για εκτυπωτή godex που χρησιμοποιείται πρώτη φορά
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα