Εκτύπωση εισιτηρίων

Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος printing monitor

7 άρθρα στη συλλογή αυτή
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets

Ποιές επιλογές εκτύπωσης υπάρχουν στον teller;

Τρόποι εκτύπωσης εισιτηρίων μέσα από τον teller
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι πρέπει να κάνω για να εκτυπώνω εισιτήρια μέσω teller με θερμικό εκτυπωτή;

Εγκατάσταση θερμικού εκτυπωτή, εφαρμογής printing monitor
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς να εγκαταστήσω την εφαρμογή Printing Monitor στον υπολογιστή μου;

Βήματα εγκατάστασης εφαρμογής Printing Monitor για την εκτύπωση εισιτηρίων μέσω teller με θερμικό εκτυπωτή
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Επεξεργασία και δημιουργία νέου Printing Monitor

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να επεξεργαστούμε και να δημιουργήσουμε νέα Printing Monitors
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης

Συχνές ερωτήσεις για ζητήματα εκτυπώσεων
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να αλλάξω το Ιd στο printing monitor;

Αλλαγή του Printing monitor Ιd
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Εφαρμογή Q Label

Για εκτυπωτή godex που χρησιμοποιείται πρώτη φορά
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα