Πρόσβαση σε teller - δικαιώματα χρηστών

Οδηγίες για την είσοδο, αλλαγή κωδικού πρόσβασης, δημιουργία χρήστη

Support Tickets avatar
6 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Support Tickets

Πώς κάνω είσοδο στον teller;

Οδηγίες για τις καταχώρηση στοιχείων εισόδοου και επιλογή working station
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς αλλάζω τον κωδικό πρόσβασης μου;

Δείτε οδηγίες για αλλαγή του κωδικού εισόδου σας στον Teller
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να προσθέσω έναν χρήστη teller;

Δημιουργία νέου χρήστη και ανάθεση δικαιώματων
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα δικαιώματα χρηστών teller;

Οι διαθέσιμοι ρόλοι και τα αντίστοιχα δικαιώματα χρηστών, ανάθεση και αφαίρεση δικαιωμάτων
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τί πρέπει να κάνω ώστε να δώσω σε κάποιον χρήστη teller πρόσβαση σε συγκεκριμένες παραγωγές μου;

Δημιουργία ομάδας περιορισμένης πρόσβασης
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πως ορίζω άλλο ΑΦΜ ως μεταπωλητή και συνεργάτη μου.

Πως συνδέω την παραγωγή μου με άλλο ΑΦΜ συνεργάτη μου, για να κάνει ταμείο ή να διαχειρίζετε την παραγωγή.
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα