Πρόσβαση σε teller - δικαιώματα χρηστών

Οδηγίες για την είσοδο, αλλαγή κωδικού πρόσβασης, δημιουργία χρήστη

Support Tickets avatar
5 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Support Tickets

Πώς κάνω είσοδο στον teller;

Οδηγίες για τις καταχώρηση στοιχείων εισόδοου και επιλογή working station
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς αλλάζω τον κωδικό πρόσβασης μου;

Δείτε οδηγίες για αλλαγή του κωδικού εισόδου σας στον Teller
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να προσθέσω έναν χρήστη teller;

Δημιουργία νέου χρήστη και ανάθεση δικαιώματων
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα δικαιώματα χρηστών teller;

Οι διαθέσιμοι ρόλοι και τα αντίστοιχα δικαιώματα χρηστών, ανάθεση και αφαίρεση δικαιωμάτων
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τί πρέπει να κάνω ώστε να δώσω σε κάποιον χρήστη teller πρόσβαση σε συγκεκριμένες παραγωγές μου;

Δημιουργία ομάδας περιορισμένης πρόσβασης
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα