Διαχείριση παραγγελίας - Box Office

Οδηγίες σχετικά με διαχείριση, ακύρωση, μεταβολή και άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με τις παραγγελίες σας

Support Tickets avatar
18 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Κράτηση - έκδοση εισιτηρίων

Πώς δημιουργώ μια κράτηση εισιτηρίων;

Δημιουργία παραγγελίας κράτησης εισιτηρίων
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς γίνεται η έκδοση εισιτηρίων μέσα από τον teller;

Χρήση Teller για πώληση εισιτηρίων στο ταμείο του χώρου (Box office)
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς καταχωρώ τον τρόπο πληρωμής μιας παραγγελίας;

Τρόποι πληρωμής μιας παραγγελίας στον teller
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να εκδώσω προσκλήσεις για την εκδήλωση μου;

Διαδικασία έκδοσης προσκλήσεων μέσα από τον teller
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να εξοφλήσω μερικώς μια παραγγελία κράτησης;

Δυνατότητα μεταφοράς ενός ή περισσότερων εισιτηρίων σε άλλη κράτηση
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα
Αλλαγές σε παραγγελίες κράτησεις

Τί είναι μια παραγγελία κράτησης και πώς μπορώ να τη βρω;

Παραγγελία κράτησης
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία καταχώρησης ενός πελάτη σε παραγγελία κράτησης;

Αλλαγή ονόματος, email, τηλεφώνου σε παραγγελία κράτησης
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να αλλάξω την τιμή του εισιτηρίου σε μια παραγγελία κράτησης;

Αλλαγή τιμής εισιτηρίου κράτησης
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς αλλάζω τη θέση ενός εισιτηρίου σε παραγγελία κράτησης;

Αλλαγή θέσης σε κάτοψη εισιτηρίου σε παραγγελία κράτησης
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς αλλάζω την ημερομηνία/ώρα λήξης μιας κράτησης;

Αλλαγή της ημερομηνίας που λήγει μια κράτηση
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να ακυρώσω εισιτήριο από μια κράτηση ή όλη την παραγγελία κράτησης;

Επεξεργασία ακύρωσης κράτησης που έγινε από χρήστη teller
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να δώσω χρώμα σε μια παραγγελία στον teller, ώστε να ξεχωρίζει στην κάτοψη;

Aλλαγή χρώματος θέσεων
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα
Ακύρωση παραγγελίας

Πώς μπορώ να ακυρώσω μία παραγγελία;

Βήματα ακύρωσης παραγγελίας ανάλογα με τον τρόπο που έχει εξοφληθεί
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να ακυρώσω συγκεκριμένο εισιτήριο από μια παραγγελία;

Μερική ακύρωση εισιτηρίων
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Γιατί βλέπω το μήνυμα "η ολοκλήρωση της παραγγελίας απέτυχε" ;

Καθοδήγηση σε αποτυχία ακύρωσης παραγγελίας με τρόπο εξόφλησης πιστωτική
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Μετά από ακύρωση παραγγελίας, ο πελάτης με ενημέρωσε ότι δεν έχει λάβει τα χρήματα του. Τι πρέπει να κάνω;

Έλεγχοι που πρέπει να γίνουν αν ο πελάτης μου δεν έχει λάβει τα χρήματα από την ακύρωση.
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα