Τιμοκατάλογος

Δημιουργία και επεξεργασία τιμοκαταλόγου, προσθήκη εκπτώσεων

Support Tickets avatar
14 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Επεξεργασία τιμοκαταλόγου

Πώς μπορώ να αναζητήσω έναν τιμοκατάλογο για να τον επεξεργαστώ;

Οδηγίες αναζήτησης τιμοκαταλόγου
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να αλλάξω την ορατότητα μιας τιμής στο site;

Οδηγίες επιλογής εμφάνισης ή μη στο site
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς αλλάζω την αξία μιας τιμής;

Οδηγίες αλλαγής αξίας τιμής
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να διαγράψω μια τιμή;

Οδηγίες διαγραφής έκπτωσης και ζώνης τιμοκαταλόγου
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς αλλάζω το όνομα και το χρώμα μιας τιμής;

Οδηγίες αλλαγής ονόματος και χρώματος τιμής
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς διαγράφω τιμοκατάλογο;

Διαγραφή τιμοκαταλόγου
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς βάζω περιορισμούς σε μια έκπτωση;

Οδηγίες προσθήκης περιορισμών σε εκπτώσεις
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να αλλάξω την ονομασία ενός τιμοκαταλόγου;

Οδηγίες μετονομασίας τιμοκαταλόγου
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα