Τιμοκατάλογος

Δημιουργία και επεξεργασία τιμοκαταλόγου, προσθήκη εκπτώσεων

Support Tickets avatar
14 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Επεξεργασία τιμοκαταλόγου

Πώς μπορώ να αναζητήσω έναν τιμοκατάλογο για να τον επεξεργαστώ;

Οδηγίες αναζήτησης τιμοκαταλόγου
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να αλλάξω την ονομασία ενός τιμοκαταλόγου;

Οδηγίες μετονομασίας τιμοκαταλόγου
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να διαγράψω έκπτωση ζώνης ή όλη τη ζώνη σε έναν τιμοκατάλογο;

Οδηγίες διαγραφής έκπτωσης και ζώνης τιμοκαταλόγου
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς αλλάζω το όνομα, την αξία και το χρώμα μιας ζώνης;

Οδηγίες αλλαγής ονόματος, αξίας και χρώματος ζώνης
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς διαγράφω τιμοκατάλογο;

Διαγραφή τιμοκαταλόγου
Support Tickets avatar
Συντάχθηκε από: Support Tickets
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα