Η αλλαγή αξίας της τιμής για κάποια εκδήλωση σας γίνεται μέσα από την επεξεργασία του τιμοκαταλόγου που χρησιμοποιεί η εκδήλωση αυτή.

Μπορείτε να τον βρείτε από τη στήλη "τιμοκατάλογος" στην καρτέλα "Εκδηλώσεις" της παραγωγής σας (δείτε πιο αναλυτικά εδώ)

Μπορείτε να αλλάξετε την αξία μιας ζώνης ή την αξία μιας έκπτωσης.

Η αξία αλλάζει πατώντας στο μολύβι στο αντίστοιχο πεδίο.

  • Η αλλαγή αξίας μιας ζώνης γίνεται στον πίνακα ''ζώνες τιμοκαταλόγου''

  • Η αλλαγή αξίας μιας έκπτωσης γίνεται στον πίνακα ''εκπτώσεις επιλεγμένης ζώνης'' (πατήστε ''αναλυτικά'' στη στήλη ''εκπτώσεις'' μιας ζώνης).

Προσοχή:

  • Αν αλλάξετε την αξία της ζώνης θα αλλάξει και η τελική τιμή για τις εκπτώσεις της ζώνης αυτής.

Πατήστε ''αναλυτικά'' και ελέγξτε εκ νέου την αξία των εκπτώσεων της ζώνης.

Για να υπολογίσετε την αξία μιας έκπτωσης αφαιρείτε από την αξία της ζώνης την τελική τιμή που θέλετε να έχει η έκπτωση:

Αξία έκπτωσης = Αξία ζώνης - τελική τιμή έκπτωσης

Στο παραπάνω παράδειγμα:

το κανονικό έχει 20€ (=20-0)

το φοιτητικό έχει 12€ (=20-8)

και το Τιμής Ένεκεν 0€ (100% έκπτωση επί της αρχικής αξίας της ζώνης)

  • Αν αλλάξετε την αξία μιας έκπτωσης οι υπόλοιπες τιμές του τιμοκαταλόγου δεν επηρεάζονται.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;