Αν κάποιος πελάτης επικοινωνήσει μαζί σας και σας ενημερώσει ότι δεν έχει δει ακόμα τα χρήματα από την ακύρωση μιας παραγγελίας χρειάζεται να ελέγξετε τα παρακάτω:

Αναζητήστε την παραγγελία στον teller: Καταχωρήστε στην αναζήτηση αριθμό παραγγελίας ή όνομα πελάτη ή τηλέφωνο ή email (μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά εδώ).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 :

Στη σελίδα παραγγελίας (πάνω αριστερά) αναγράφει: xxxxxxxxxx | πώληση | ολοκληρωμένη

 • Έχετε μπει στην αρχική παραγγελία (της αγοράς). Ελέγξτε αν υπάρχει πίνακας ''σχετικές παραγγελίες'', όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

Στη συνέχεια δείτε τα παρακάτω:

 • Αν δεν υπάρχει πίνακας ''σχετικές παραγγελίες'', σημαίνει ότι η παραγγελία δεν έχει ακυρωθεί (οδηγίες ακύρωσης δείτε εδώ).

 • Αν υπάρχει πίνακας ''σχετικές παραγγελίες'' ελέγξτε την κάτασταση της σχετικής παραγγελίας.

  • Αν αναγράφει ''ολοκληρωμένη'' έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την ακύρωση της παραγγελίας.

   Η επιστροφή των χρημάτων σχετίζεται με τον τρόπο εξόφλησης μιας παραγγελίας.

   Αν η αρχική παραγγελία είχε εξοφληθεί με πιστωτική ή wallet acquiring τα χρήματα θα επιστραφούν στην κάρτα του πελάτη.

   Αν η αρχική παραγγελία είχε εξοφληθεί με μετρητά ή έχει γίνει μεταβολή (οπότε στον τρόπο πληρωμής θα γράφει μετρητά) ακυρώνοντας την παραγγελία στον teller, ακυρώνετε τα εισιτήρια, αλλά δεν έχει γίνει επιστροφή χρημάτων (η επιστροφή χρημάτων πρέπει να γίνει με μετρητά ή με κατάθεση σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό).

  • Αν αναγράφει ''σε εξέλιξη'' σημαίνει ότι δεν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την ακύρωση της παραγγελίας και επόμενως ο πελάτης δεν έχει λάβει χρήματα.

   Πατήστε πάνω στην παραγγελία που φαίνεται σε εξέλιξη, στον πίνακα ''σχετικές παραγγελίες'' για να την ολοκληρώσετε.

   Δείτε τις οδηγίες ακύρωσης εδώ για να ολοκλήρωσετε την ακύρωση.


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 :

Στη σελίδα παραγγελίας (πάνω αριστερά) αναγράφει: xxxxxxxxxx | ακύρωση της xxxxxxx0000 | ολοκληρωμένη

Έχετε μπει στην ακυρωτική παραγγελία.

Αν αναγράφει ''ολοκληρωμένη'' έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την ακύρωση της παραγγελίας. Η επιστροφή των χρημάτων σχετίζεται με τον τρόπο εξόφλησης της αρχικής παραγγελίας (δείτε παραπάνω).


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 :

Στη σελίδα παραγγελίας (πάνω αριστερά) αναγράφει: xxxxxxxxxx | ακύρωση της xxxxxxx0000 | σε εξέλιξη

Έχετε μπει στην ακυρωτική παραγγελία, αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την ακύρωση της παραγγελίας (έχετε ακυρώσει μόνο τα εισιτήρια) και επόμενως ο πελάτης δεν έχει λάβει χρήματα.

Δείτε τις οδηγίες ακύρωσης εδώ για να ολοκλήρωσετε την ακύρωση.


Εκτύπωση αποδεικτικού επιστροφής

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει πληρώσει με πιστωτική ή wallet acquiring (και δεν έχει γίνει μεταβολή), έχετε κάνει όλα τα παραπάνω, αλλά σας ενημερώνει ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες και δεν έχει δει τα χρήματα του μπορείτε να κατεβάσετε το pdf αποδεικτικού επιστροφής για να το ελέγξει με την τράπεζα του.

Πατήστε ''απόδειξη'' και επιλέξτε ''εκτύπωση σε pdf''.

Μετά την ακύρωση (ολοκληρωμένη ακύρωση) απαιτούνται συνήθως 3-5 εργάσιμες μέρες για να φανεί η επιστροφή του ποσού στην κάρτα που χρησιμοποίησε ο πελάτης.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;