Αν θέλετε να δώσετε πρόσβαση σε κάποιον για συγκεκριμένες παραγωγές σας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανά περίπτωση:

A. Πρόσβαση σε χρήστη της εταιρείας μου

Ένας χρήστης Teller μπορεί να βλέπει στη νέα παραγγελία και τη διαχείριση (εφόσον έχει στα δικαιώματα του ρόλο διαχειριστή) όλες τις παραγωγές που έχουν ανοίξει στο ΑΦΜ της εταιρείας που ανήκει και ο χρήστης.

Αν θέλετε κάποιος χρήστης σας (ανήκει δηλαδή στους χρήστες της εταιρείας σας) να βλέπει μόνο συγκεκριμένες παραγωγές θα πρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα περιορισμένης πρόσβασης.

Ακολουθήστε τα βήματα που αναγράφονται εδώ:

Τους χρήστες της εταιρείας σας μπορείτε να τους δείτε από τη Διαχείριση στην ενότητα ''Χρήστες-δικαιώματα'', στον πίνακα ''Χρήστες''.


Β. Πρόσβαση σε άλλο ΑΦΜ, συνεργάτη του Viva.gr

Για να δώσετε δικαίωμα μεταπώλησης και συνεργασίας σε άλλο ΑΦΜ, ο οποίος είναι επίσης συμβεβλημένος συνεργάτης του Viva.gr, πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα:

  1. Να μας ενημερώσετε στο chat του teller με το ΑΦΜ σας και το ΑΦΜ που θέλετε να συνδεθεί μαζί σας ως συνεργάτης και μεταπωλητής.

  2. Η ομάδα θα σας ενημερώσει μόλις ολοκληρωθεί η διασύνδεση μεταξύ των 2 ΑΦΜ και στη συνέχεια θα μπορείτε για όποια παραγωγή επιθυμείτε να δώσετε πρόσβαση μεταπώλησης και διαχείρισης σε αυτό το ΑΦΜ.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να κάνετε από το διαχειριστικό σας τις ενέργειες που φαίνονται εδώ:

Ο συνεργάτης-μεταπωλητής θα μπορεί πλέον να βλέπει από το διαχειριστικό του, όλες τις εκδηλώσεις της συγκεκριμένης παραγωγής σας.

Η σύνδεση με κάποιον μεταπωλητή χρειάζεται να γίνει από εμάς μόνο την πρώτη φορά που θα το ζητήσετε. Εσείς επιλέγετε πότε θα δώσετε πρόσβαση στους μεταπωλητές σας για κάποια παραγωγή σας.

Επιπλέον, αυτή είναι μια ρύθμιση που μπορείτε να αναιρέσετε μετά την διεξαγωγή της εκδήλωσης, αφαιρώντας τα δικαιώματα που του έχετε δώσει.


Γ. Πρόσβαση σε χρήστη που δεν ανήκει στην εταιρεία σας και δεν είναι συνεργάτης του Viva.gr

Αν θέλετε να δώσετε πρόσβαση σε κάποιον που δεν ανήκει στους χρήστες σας (π.χ. σε συντελεστή μιας παράστασης) και δεν συνεργάζεται μαζί μας (δεν έχει δηλαδή πρόσβαση στον Teller) θα κάνετε τα εξής:

  1. Θα δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη (δείτε τη διαδικασία εδώ).

  2. Για να μην έχει πρόσβαση σε όλες τις παραγωγές σας θα δημιουργήσετε μια ομάδα περιορισμένης πρόσβασης (δείτε τη διαδικασία εδώ).

  3. Στο χρήστη που δημιουργήσατε θα του αναθέσετε ως δικαίωμα αυτήν την ομάδα περιορισμένης πρόσβασης. Η ανάθεση δικαιωμάτων ενός χρήστη γίνεται από τον πίνακα ''Χρήστες'' στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέγοντας ''ανάθεση σε ομάδες''.

  4. Κάνετε πρόσβαση στον teller με το χρήστη που δημιουργήσατε για να ελέγξετε και εσείς τα δικαιώματα του και προωθείτε τα στοιχεία πρόσβασης στο συνεργάτη σας.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;