Εδώ μπορείτε να παρακολουθείτε τα έσοδα για όλες τις εκδηλώσεις σας μέσα από διαδραστικά γραφήματα που εμφανίζουν τα δεδομένα και τις μεταβολές ανά χρονικό διάστημα και ανά εκδήλωση 🤩.

Προβολή δεδομένων

Μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα με τις επιλογές: Σήμερα, Εχθές, 7 ημέρες, 1 μήνας και επιπλέον μπορείτε είτε να επιλέξετε όλες τις ενεργές παραγωγές σας είτε συγκεκριμένες.

Στα έσοδα που βλέπετε περιλαμβάνονται οι ολοκληρωμένες, πληρωμένες παραγγελίες και αφαιρούνται οι ακυρωμένες. Σε περίπτωση ζημίας τα έσοδα θα απεικονίζονται με αρνητικό πρόσημο.

Το ποσοστό που βλέπετε κάτω από τα έσοδα, τις παραγγελίες και τα εισιτήρια προκύπτει σε σύγκριση με το αντίστοιχο προηγούμενο χρονικό διάστημα που έχετε επιλέξει στο φίλτρο.

Στο διάγραμμα έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη των πωλήσεων σας και κάνοντας mouse over στις κουκίδες που εμφανίζονται για κάθε παραγωγή σας ανά ημέρα, μπορείτε να δείτε τα συνολικά έσοδα της αντίστοιχης παραγωγής και το όνομά της, για την ημέρα αυτή.

Στο κάτω μέρος του διαγράμματος μπορείτε να βρείτε το Average Menu, στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά: Μέση Τιμή Εισιτηρίου, Εισιτήρια ανά Παραγγελία, Μέση Αξία Παραγγελίας και Καλύτερη Ώρα Πωλήσεων.

Το dashboard είναι προσβάσιμο από προχωρημένους χρήστες και διαχειριστές που έχουν στα δικαιώματα τους reports.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;