Όταν κάποιος αγοράζει εισιτήριο από το Viva.gr πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά Όνομα, επώνυμο, email και τηλέφωνο.

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πεδία από τα παραπάνω σε μια παραγωγή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε να καταχωρούνται στοιχεία για κάθε ένα εισιτήριο που πωλείται και όχι μόνο τα στοιχεία αυτού που κάνει την κράτηση ή να προσθέσετε ένα πεδίο αποδοχής όρων, επιλογής φύλου, καταχώρησης πιστοποιητικού (π.χ. ΑΜΚΑ σε αθλητικούς αγώνες) κλπ.

Η προσθήκη επιπλέον πεδίων γίνεται ανά παραγωγή, στην καρτέλα ''στοιχεία πελάτη'' αυτής της παραγωγής.

  • Πηγαίνετε στο tab "διαχείριση

  • Επιλέγετε από αριστερά, “επεξ." κάτω από την ενότητα "παραγωγές“.

  • Από τη λίστα δεξιά σας, επιλέγετε την παραγωγή που θέλετε.

  • Πηγαίνετε στο tab ''στοιχεία πελάτη'' της παραγωγής

Υπάρχουν κάποια προτεινόμενα πεδία και μπορείτε να δημιουργήσετε και δικά σας.

Επιλέγοντας κάποια από τα προτεινόμενα πεδία σας τα εμφανίζει σε πίνακα από κάτω και μπορείτε να επεξεργαστείτε κάθε πεδίο, πατώντας ''επεξεργασία'' ή ακόμα και να το διαγράψετε, πατώντας ''διαγραφή΄΄.

Τα πεδία αυτά θα εμφανίζονται σε teller και site και μπορείτε να ορίσετε αν θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά ή όχι (πατάτε ΄΄επεξεργασία'' και πατάτε στο πεδίο ''υποχρεωτικό'').

Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης τους μπορείτε να σύρετε το πεδίο που θέλετε να μετακινήσετε.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αποδοχής όρων πατήστε στο ''προσθήκη'' (κάτω από το Custom πεδία) και στον τύπο επιλέξτε ''Checkbox''. Στο πεδίο ''περιεχόμενο'' μπορείτε να γράψετε ένα μικρό κείμενο ή να καταχωρήσετε ένα link όρων (π.χ. από το site σας).

Στο site θα εμφανίζεται με τον παρακάτω τρόπο:


Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων που έχετε προσθέσει στην παραγωγή σας εμφανίζονται στο report ''αρχεία παραγωγών'', σαν ξεχωριστό link.

Αν δεν το βλέπετε θα χρειαστεί να πατήσετε ενημέρωση και μετά από λίγη ώρα θα εμφανιστεί και το ''κάτοχοι εισιτηρίων'' δίπλα από το ''report''.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;