Για να καταχωρήσετε το streaming URL θα πρέπει να έχετε ανεβάσει το Video σας σε μια video sharing πλατφόρμα με τις εξής ρυθμίσεις:

  • Nα μην είναι ανοιχτό στην πλατφόρμα που το ανεβάσατε (αν είναι δημόσιο θα το βλέπουν όλοι). Για παράδειγμα στο vimeo επιλέγετε (ανάλογα το subscription) private / hide from Vimeo / only me.

  • Ορίζετε το video να παίζει σε συγκεκριμένο domain: viva.gr

Στη συνέχεια παίρνετε τον embed κώδικα για το video σας και χρησιμοποιείτε το URL που εμπεριέχεται στον κώδικα για να το καταχωρήσετε στην καρτέλα ''Γενικά'' της παραγωγής streaming:

  • Αρχικά πατήστε στην καρτέλα "Διαχείριση

  • Επιλέξτε από αριστερά, “Παραγωγές".

  • Από τη λίστα δεξιά σας, επιλέγετε την παραγωγή που θέλετε.

Στο πεδίο "Streaming url" καταχωρείτε το url που θα βρείτε στον embed κώδικα του video σας και πατάτε ''αποθήκευση''.

Για παράδειγμα από τον embed:

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/xxxxxxxx"; width="640" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

καταχωρείτε το https://player.vimeo.com/video/xxxxxxxx στο πεδίο ''Streaming url‘’.

Όταν προστεθεί το πεδίο ''Streaming URL‘’ μετά από λίγα λεπτά στον teller εμφανίζεται ένα παράθυρο, όπου μπορείτε να δείτε preview του βίντεο, ώστε να ελέγξετε αν το βίντεο ανοίγει.

Προσοχή:

Αν μετά την καταχώρηση του Streaming URL, εμφανίζεται ένα παράθυρο, όπου σας ενημερώνει ότι το video απαιτεί login για να το παρακολουθήσετε, θα πρέπει να ελέγξετε εκ νέου τα privacy settings του video στην πλατφόρμα που το έχετε ανεβάσει.


Όταν προστεθεί το URL δίπλα από το κουμπί της κράτησης στο site θα υπάρχει και το κουμπί "ΔΕΙΤΕ ONLINE".

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;