Μια σελίδα πολλαπλών εκδηλώσεων είναι μια παραγωγή στον teller όπου έχει προστεθεί υλικό marketing (τρεις φωτογραφίες, σύντομη περιγραφή και περίληψη) και έχει οριστεί ως ''σελίδα πολλαπλών εκδηλώσεων'', ώστε να μπορεί να εμφανίζει και εκδηλώσεις άλλων παραγωγών.

Παράδειγμα σελίδας φεστιβάλ

Στο παράδειγμα που ακολουθεί το Festival είναι μια παραγωγή που στον Teller έχει οριστεί ως σελίδα πολλαπλών εκδηλώσεων και προστέθηκαν σε αυτήν οι εκδηλώσεις δύο παραγωγών, Event 1 και Event 2, ώστε να εμφανίζονται όλες οι εκδηλώσεις σε μια σελίδα και να διευκολύνει στην προώθηση του Festival.

Αν στο παραπάνω παράδειγμα δεν δημιουργήσουμε σελίδα φεστιβάλ, εκεί που αναγράφεται τώρα Event 1, Event 2 θα αναγράφονταν Festival.

Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη στις περιπτώσεις όπου έχουμε ένα πολυήμερο εισιτήριο (δείτε οδηγίες εδώ) ή διαφορετικά events στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης και θέλουμε να εμφανίζεται ο τίτλος του κάθε event.


Για να ορίσετε μια παραγωγή στον teller ως σελίδα πολλαπλών εκδηλώσεων, κάνουμε τα παρακάτω βήματα:

  • Αρχικά πατήστε στην καρτέλα "Διαχείριση

  • Επιλέξτε από αριστερά, “Παραγωγές".

  • Από τη λίστα δεξιά σας, επιλέγετε την παραγωγή που θέλετε.

  • Πηγαίνετε στην καρτέλα “Υλικό Marketing“ της παραγωγής

Κάνετε κλικ στο πεδίο ''Είναι Σελίδα Πολλαπλών Εκδηλώσεων'' και πατήστε στο κουμπί ''Αποθήκευση''.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;