Για να αλλάξετε τον τιμοκατάλογο μιας εκδήλωσης θα πρέπει αρχικά να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει ήδη ο τιμοκατάλογος αυτός (αν δεν υπάρχει κάνετε προσθήκη τιμοκαταλόγου). Στη συνέχεια ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

 • Πηγαίνετε στην καρτέλα "Διαχείριση''.

 • Επιλέγετε από αριστερά, ''Παραγωγές".

 • Από τη λίστα δεξιά σας, επιλέγετε την παραγωγή που θέλετε.

 • Πηγαίνετε στην καρτέλα ''Εκδηλώσεις'' της παραγωγής.

 • Επιλέγετε τις εκδηλώσεις που θέλετε να αλλάξετε τον τιμοκατάλογο τους και πατάτε ''αλλαγή τιμοκαταλόγου''.

 • Στο παράθυρο που σας ανοίγει βλέπετε προεπιλεγμένο τον τιμοκατάλογο των εκδηλώσεων που επιλέξατε. Πατήστε στο dropdown menu για να επιλέξετε τον τιμοκατάλογο με τον οποίο θέλετε να γίνει η αλλαγή τιμοκαταλόγου.

  Ο τιμοκατάλογος που θα επιλέξετε σε αυτό το βήμα θα αντικαταστήσει τον τιμοκατάλογο των εκδηλώσεων.

 • Στη συνέχεια θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τις ζώνες του αρχικού τιμοκαταλόγου με τις ζώνες του (''νέου'') τιμοκαταλόγου που έχετε επιλέξει. Θα πρέπει, δηλαδή, να επιλέξετε για κάθε ζώνη του αρχικού τιμοκαταλόγου σε ποια ζώνη θα αντιστοιχεί στο νέο τιμοκατάλογο.

  Αριστερά βλέπετε τις ζώνες του αρχικού τιμοκαταλόγου και δεξιά επιλέγετε τη ζώνη που θέλετε από το νέο τιμοκατάλογο.

 • Πατάτε ''αποθήκευση''.

Παραδείγματα αλλαγής τιμοκαταλόγου:

Αν και οι δύο τιμοκατάλογοι έχουν μια ζώνη τιμολόγησης επιλέγετε τη ζώνη που βλέπετε όταν ανοίγετε το dropdown menu.

Αν ο αρχικός τιμοκατάλογος έχει τον ίδιο αριθμό ζωνών τιμολόγησης με το νέο τιμοκατάλογο επιλέξτε για κάθε ζώνη την αντίστοιχη π.χ.

Αν ο αρχικός τιμοκατάλογος έχει μια ζώνη τιμολόγησης και ο τιμοκατάλογος που επιλέξατε έχει περισσότερες ζώνες θα χρειαστεί να επιλέξετε μια από αυτές τις ζώνες. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη διαθεσιμότητα της εκδήλωσης αν το επιθυμείτε.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;