Για τη νέα χρονιά, εφόσον έχετε προσθέσει την παραγωγή των εισιτηρίων Διαρκείας σας, μπορείτε να τρέξετε τον μηχανισμό "Μαζική μετάβαση εισιτηρίων" ώστε οι περσινοί κάτοχοι εισιτηρίου/κάρτας διαρκείας να μεταφερθούν ως Κράτηση στο νέο πλάνο του γηπέδου.

  1. Πατήστε ''Διαχείριση''

  2. Από την ενότητα wizards πατήστε στο ''Μαζική μετάβαση εισιτηρίων''.

Για να τρέξετε το μηχανισμό κάνετε τα εξής:

1ο βήμα: Επιλογή εκδηλώσεων Προέλευσης και Προορισμού

H Εκδήλωση Προέλευσης είναι η εκδήλωση από την οποία θα αντιγραφούν οι φίλαθλοι, π.χ. Εισιτήρια Διαρκείας 2020-2021, και η εκδήλωση προορισμού είναι η νέα εκδήλωση στην οποία θα δημιουργηθούν κρατήσεις για να μπει ο φίλαθλος να ανανεώσει το εισιτήριο του, π.χ. Εισιτήρια Διαρκείας 2021-2022.

2ο βήμα: Εξαίρεση ζωνών για την εκδήλωση προέλευσης

Εξαιρείτε, εφόσον το επιθυμείτε, τις θέσεις που ήταν σε συγκεκριμένες ζώνες τιμών. Π.χ. επιλέγοντας τη ζώνη τιμής VIP δε θα μεταφερθεί κανένας κάτοχος που είχε πάρει θέση στην κερκίδα με τιμή την VIP.

Αν δεν επιθυμείτε να εξαιρεθεί κάποια ζώνη, δεν επιλέγετε καμία ζώνη και προχωράτε στο επόμενο βήμα.

3ο βήμα: Επιτρεπόμενοι τύποι θέσεων για την εκδήλωση προέλευσης

Εδώ υπάρχει σαν προεπιλογή να συμπεριληφθούν όλα τα διαζώματα του γηπέδου στο νέο πλάνο για την νέα εκδήλωση των Διαρκείας. Σε περίπτωση που θέλετε να αποκλείσετε τη μεταφορά θέσεων σε συγκεκριμένα διαζώματα, τα αποεπιλέγετε.

4ο βήμα: Καθορισμός τιμών για την εκδήλωση προορισμού

Για κάθε ζώνη τιμής, πατώντας στο dropdown menu (δεξιά σας), βλέπετε τις ζώνες τιμών που έχετε διαθέσιμες στο νέο πλάνο σας στο γήπεδο και πρέπει να διαλέξετε ποια έκπτωση ανά ζώνη θέλετε να δει ο φίλαθλος κατά την ανανέωση της κάρτας του.

π.χ. εάν η ζώνη VIP έχει 500€, μπορεί για τις ανανεώσεις να έχετε φτιάξει μία έκπτωση Ανανέωση στα 400€, οπότε από το dropdown menu διαλέγετε την τιμή αυτή.

5ο βήμα: Ρυθμίσεις Διαδικασίας

Επιλέγετε την ημερομηνία που θέλετε να λήξουν/πέσουν οι κρατήσεις των ανανεώσεων.

Οι κρατήσεις σας θα διατηρηθούν μέχρι την ημερομηνία που θα ορίσετε σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, στις 00:00 την ημερομηνία που θα ορίσετε οι κρατήσεις θα πέσουν. Άρα αν θέλετε να τις διατηρήσετε μέχρι και τέλος Αυγούστου θα πρέπει να επιλέξετε 1/9, οπότε οι κρατήσεις θα πέσουν στις 1/9/2021, 00:00.

*Εδώ προτείνουμε να αφήσετε αρκετό περιθώριο, ώστε να μην πέσουν οι κρατήσεις.

Επειδή μπορεί να επιλέξετε αργότερα να δώσετε κάποια παράταση, θα ήταν συνετό να μείνουν οι κρατήσεις σας, ως το τέλος της χρονιάς για παράδειγμα, και όταν είστε σίγουροι πως θέλετε να τις λήξετε, να μας ενημερώσετε 3-5 εργάσιμες πριν, ώστε να προγραμματίσουμε τη νέα ημερομηνία λήξεως των κρατήσεων.

Τέλος σε αυτό το στάδιο, επιλέγετε αν θέλετε να συμπεριληφθούν οι μηδενικές παραγγελίες.

Π.χ. εάν είχατε εκδόσει Διαρκείας ως Προσκλήσεις για τους Χορηγούς σας, θέλετε να μεταφερθούν με την αντίστοιχη τιμή που έχετε θέσει στο προηγούμενο βήμα ή όχι?

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όποια προηγούμενη παραγγελία Διαρκείας επιλέξετε να μεταφερθεί θα μεταφερθεί ολόκληρη στη νέα κράτηση. Για παράδειγμα, εάν είχατε φτιάξει μία μαζική παραγγελία 15 εισιτηρίων για έναν Χορηγό με τιμή 0€ και επιλέξετε να μεταφερθούν τα μηδενικά, σε περίπτωση που δεν τα αντιστοιχίσετε σε μία ζώνη προσκλήσεων, αλλά πάει για ανανέωση σε συγκεκριμένη τιμή, ο πρώην κάτοχος κάνοντας τα βήματα προς ανανέωση θα ξεκλειδώσει όλη την περσινή παραγγελία (και με τα 15 εισιτήρια) και θα καθοδηγηθεί να την πληρώσει όλη για να την ολοκληρώσει.

6ο βήμα: Σύνοψη

Στο στάδιο αυτό μπορείτε να κάνετε μια προεπισκόπηση όλων των επιλογών σας στα προηγούμενα βήματα. Εάν είστε σίγουροι πως είναι όπως επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε ''Ολοκλήρωση'' και ''Start!''

Στο πεδίο όπου φαίνεται ο ''Αριθμός Εισιτηρίων'' μπορείτε να ελέγξετε αν ο αριθμός εισιτηρίων που αναγράφεται ότι θα μεταφερθούν αντιστοιχεί στο σύνολο των εισιτηρίων της εκδήλωσης προέλευσης από όπου θέλετε να "αντιγράψετε" τις κρατήσεις.

Όσο προχωράει η διαδικασία θα βλέπετε τη μπάρα να γεμίζει και το ποσοστό ολοκλήρωσης να μεγαλώνει. Το ποσοστό πρέπει να γίνει 100% για να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλα τα εισιτήρια.

Εάν κάπου σταματήσει, μπορείτε να πατήσετε ''Ολοκλήρωση'' ξανά, θα συνεχίσει τη διαδικασία από εκεί που είχε μείνει.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, δε μπορεί να γίνει μαζική διαγραφή των κρατήσεων. Οι κρατήσεις μπορούν να πέσουν από εσάς 1-1 χειροκίνητα (ανοίγετε την κάθε κράτηση και πατάτε ακύρωση κάτω δεξιά) ή από το τεχνικό μας τμήμα εφόσον λάβουμε εγκαίρως το αίτημα σας.

Συνεπώς, πριν την ολοκλήρωση θα πρέπει να είστε σίγουροι πως θέλετε να προχωρήσετε με τη μεταφορά των Κρατήσεων.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και για άλλες εκδηλώσεις, τα εισιτήρια των οποίων θέλετε να μεταφέρετε ως κρατήσεις σε μία νέα εκδήλωση.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;