Σε περίπτωση που θέλετε να σκανάρετε offline (χωρίς σύνδεση στο internet), θα χρειαστεί αρχικά να εξάγετε από τον teller τα barcodes της εκδήλωσης (export barcodes στις γενικές ρυθμίσεις του event) και στη συνέχεια θα πρέπει να μείνουν συνδεδεμένες οι συσκευές check-in στο internet, με ανοιχτή την εφαρμογή, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να ενημερωθούν με τα barcodes.

Για τη διαδικασία εξαγωγής barcodes δείτε εδώ:

Το σύνολο των barcodes με τα οποία θα πρέπει να ενημερωθούν οι συσκευές check-in ορίζεται από τη διαθεσιμότητα της εκδήλωσης.

Μπορείτε να δείτε το σύνολο των barcodes της συσκευής, πατώντας το burger button, status info και στη συνέχεια επιλέγοντας την εκδήλωση, στο πεδίο "εισιτήρια στη συσκευή" στις "Αναλυτικές πληροφορίες δεδομένων".

Η διαδικασία ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί όταν ο αριθμός στο πεδίο "εισιτήρια στη συσκευή" είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τη χωρητικότητα της εκδήλωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, στη συσκευή θα περιλαμβάνονται τα barcodes των εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί, αλλά και όσων μπορεί να αγοραστούν στο ταμείο λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Στο πεδίο ''unsend'' στις "Αναλυτικές πληροφορίες δεδομένων" της συσκευής check in καταχωρούνται τα barcodes των εισιτήριων, όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο internet. Για να ενημερωθεί το Check in της εκδήλωσης στον teller απαιτείται η σύνδεση της συσκευής στο internet.

Προσοχή:

Αν μετά την εξαγωγή των barcodes, προσθέσετε μέσα από τη "διαχείριση" του teller επιπλέον θέσεις προς πώληση θα χρειαστεί να γίνει εκ νέου η παραπάνω διαδικασία.

Σε περίπτωση πολλαπλών εισόδων ελέγχου εισιτηρίων, το ίδιο barcode μπορεί να σκαναριστεί επιτυχώς από περισσότερες από μια συσκευή check-in, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης της εφαρμογής online.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;