Υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματώσετε το booking panel της πώλησης εισιτηρίων του Viva.gr στο δικό σας site αφού εξάγετε τον Embed κώδικα μέσα από τον teller.

Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία αγοράς ολοκληρώνεται χωρίς ο καταναλωτής να χρειαστεί να δρομολογηθεί σε άλλη ιστοσελίδα.

Για να μπορέσετε να εξάγετε τον Embed κώδικα μέσα από τον teller για κάποια παραγωγή σας κάνετε τα εξής:

  • Πηγαίνετε στην καρτέλα "Διαχείριση" και από τη λίστα αριστερά επιλέγετε "EmbeddedTickets".

  • Αν θέλετε μπορείτε να επεξεργαστείτε χρωματικά το booking panel. Επιλέγετε το χρώμα που επιθυμείτε για το κουμπί της κράτησης.

    Αν επιθυμείτε να προβάλλονται και οι πληροφορίες της παραγωγής κάντε κλικ στο πεδίο ''Προβολή πληροφοριών της παραγωγής''.

  • Πατάτε ''Αποθήκευση‘’.

  • Στο πεδίο ''Προβολή και εξαγωγή κώδικα'' στη dropdown list επιλέγετε την παραγωγή για την οποία θέλετε να εξάγετε τον κώδικα ενσωμάτωσης και πατάτε ''Προβολή''.

  • Στο παράθυρο που εμφανίζεται με τον κώδικα πατάτε στην επιλογή copy (πάνω δεξιά στο ίδιο παράθυρο όπως κοιτάτε την οθόνη).

Χρησιμοποιείτε τον κώδικα αυτόν για να ενσωματώσετε το Booking panel στο site σας.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;