Ένας χρήστης Teller μπορεί να βλέπει στη νέα παραγγελία και τη διαχείριση (εφόσον έχει στα δικαιώματα του ρόλο διαχειριστή) όλες τις παραγωγές που έχουν ανοίξει στο ΑΦΜ της εταιρείας που ανήκει και ο χρήστης.

Αν θέλετε κάποιος χρήστης σας (ανήκει δηλαδή στους χρήστες της εταιρείας σας) να βλέπει μόνο συγκεκριμένες παραγωγές θα πρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα περιορισμένης πρόσβασης.

Πηγαίνετε στην καρτέλα "Διαχείριση" και πατήστε στο ''Χρήστες-δικαιώματα''.

Από την ενότητα Ομάδες πρόσβασης σε περιορισμένες παραγωγές επιλέγετε ''προσθήκη''.

Στο παράθυρο που ανοίγει, καταχωρείτε μια περιγραφή για την ομάδα σας, επιλέγετε τον τύπο δικαιωμάτων που θέλετε να δώσετε (συνήθως επιλέγουμε πώληση) και προσθέτετε την παραγωγή (ή τις παραγωγές) που θέλετε να ανήκουν σε αυτήν ομάδα.

Στο τέλος πατάτε ''αποθήκευση'' και θα μπορείτε πλέον να δείτε την ομάδα αυτή στη λίστα με τις ομάδες περιορισμένης πρόσβασης.

Προσοχή! Ο χρήστης στον οποίο θα αναθέσετε την ομάδα περιορισμένης πρόσβασης δεν πρέπει να είναι ο διαχειριστής της εταιρείας σας.

Πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, επιβεβαιώστε από τον πίνακα ''Χρήστες''

ότι υπάρχει ένας χρήστης-διαχειριστής (δηλαδή με όλα τα δικαιώματα) και τουλάχιστον ένας ακόμα χρήστης στον οποίο θα αποδώσετε ως δικαίωμα την ομάδα περιορισμένης πρόσβασης.


Αν θέλετε ένας χρήστης Teller να έχει πρόσβαση μόνο στις παραγωγές που υπάρχουν στην ομάδα που δημιουργήσατε, θα χρειαστεί να επιλέξετε το χρήστη αυτόν (ή τους χρήστες) από τον πίνακα ''Χρήστες'' και να πατήσετε ''ανάθεση σε ομάδες΄΄.

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε την ομάδα που δημιουργήσατε και πατάτε ''αποθήκευση''

Εάν στο μέλλον, προσθέσετε νέες παραγωγές που θέλετε να προστεθούν στην ομάδα αυτή, από τον πίνακα Ομάδες πρόσβασης σε περιορισμένες παραγωγές επιλέγετε την ομάδα και πατάτε ΄΄προσθήκη παραγωγής''

Επιλέγετε τις νέες παραγωγές σας και πατάτε ''αποθήκευση'', οπότε πλέον οι χρήστες, που στα δικαιώματα τους υπάρχει αυτή η ομάδα, θα μπορούν να βλέπουν και αυτές τις παραγωγές.

Προσοχή: Οι χρήστες που στα δικαιώματα τους έχουν ομάδα περιορισμένης πρόσβασης, μπορούν να βλέπουν μόνο τις παραγωγές που έχετε προσθέσει σε αυτήν ομάδα.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;