Για να επεξεργαστείτε μια εκδήλωση (ή όλες τις εκδηλώσεις) μιας παραγωγής πηγαίνετε στην καρτέλα εκδηλώσεις της παραγωγής:

  • Αρχικά πατήστε στην καρτέλα "Διαχείριση

  • Επιλέξτε από αριστερά, “Παραγωγές".

  • Από τη λίστα δεξιά σας, επιλέγετε την παραγωγή που θέλετε.

  • Πηγαίνετε στην καρτέλα “Εκδηλώσεις“ της παραγωγής

Η ένδειξη του μολυβιού σε κάποιο πεδίο σημαίνει ότι πατώντας στο συγκεκριμένο πεδίο, μπορείτε να το αλλάξετε.

Επίσης, επιλέγοντας την εκδήλωση που επιθυμείτε, μπορείτε πατώντας τα σχετικά links στο κάτω μέρος της σελίδας να κάνετε αλλαγές στις εκδηλώσεις (ημερομηνίες) που επιθυμείτε.

Προσοχή: Όταν προχωράτε σε αλλαγές εκδηλώσεων από την ενότητα αυτή, πρέπει να επιβεβαιώνετε ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν υπάρχουσες κρατήσεις. Εάν η αλλαγή επηρεάζει τις πωλήσεις που έχουν ήδη γίνει, θα πρέπει να ενημερωθούν οι πελάτες.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;