Η αλλαγή χωρητικότητας μιας εκδήλωσης γίνεται μέσα από τον teller στην καρτέλα εκδηλώσεις της παραγωγής, δείτε εδώ πώς μπορείτε να μεταβείτε.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  • Eπιλέγετε την εκδήλωση (ή όλες τις εκδηλώσεις) που θέλετε να αλλάξετε τη χωρητικότητα και πατάτε ''προσθήκη μη αριθμ. θέσεων'' ή ‘’διαγραφή μη αριθμ. θέσεων’’.

  • Στο παράθυρο που ανοίγει καταχωρείτε τον αριθμό των θέσεων που θέλετε να προσθέσετε ή να διαγράψετε στην ανάλογη ζώνη (αν έχετε περισσότερες ζώνες τιμών) και πατάτε ‘’αποθήκευση‘’.

Παράδειγμα προσθήκης μη αριθμημένων θέσεων

Αν για παράδειγμα, η ζώνη Πλατεία έχει 100 θέσεις και θέλετε να γίνουν 120 συνολικά, πατάτε ΄΄προσθήκη μη αριθμ. θέσεων'', στο παράθυρο που ανοίγει στη ζώνη ΄΄Πλατεία'' θα βάλετε τον αριθμό 20 στο πεδίο ''αριθμός θέσεων '' και θα πατήσετε ''αποθήκευση''.


Παράδειγμα διαγραφής μη αριθμημένων θέσεων

Αν για παράδειγμα, η ζώνη Πλατεία έχει 150 θέσεις και θέλετε να γίνουν 120 συνολικά, πατάτε ΄΄διαγραφή μη αριθμ. θέσεων'', στο παράθυρο που ανοίγει στη ζώνη ΄΄Πλατεία'' θα βάλετε τον αριθμό 30 στο πεδίο ''αριθμός θέσεων '' και θα πατήσετε ''αποθήκευση''.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;