Αν το event σας διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες και θέλετε να διαθέτετε ένα εισιτήριο για όλες τις ημέρες θα χρειαστεί να κάνετε τα παρακάτω:

Αρχικά, θα πρέπει να προσθέσετε μια παραγωγή με τον τίτλο του event. Στην παραγωγή αυτή θα υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε ημέρα του event με τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει τις τιμές για την είσοδο ανά ημέρα (day pass, daily ticket). Στην παραγωγή αυτή θα προσθέσετε το υλικό marketing και θα τη δημοσιεύσετε όταν είστε έτοιμοι. Μπορείτε να δείτε τα βήματα εδώ.

Για ένα πολυήμερο εισιτήριο (π.χ. διήμερο, τριήμερο, 2-days ticket ή Full Pass Ticket κλπ) θα προσθέσετε μια νέα παραγωγή με τίτλο, όπως παρακάτω :

2-days ticket event title

2 Days Pass - event title

Full Pass - event title

Διήμερο εισιτήριο - Τίτλος εκδήλωσης

Στην παραγωγή αυτή θα προσθέσετε μόνο μια εκδήλωση με ημερομηνία την πρώτη μέρα έναρξης του event και με νέο τιμοκατάλογο όπου θα βάλετε την τιμή στην οποία θα διατίθεται το διήμερο εισιτήριο. Στον τιμοκατάλογο θα ονομάσετε τη ζώνη με το όνομα του εισιτηρίου που θέλετε να προσθέσετε π.χ. Εισιτήριο διημέρου

Στη συνέχεια, θα πάτε στην καρτέλα ''εκδηλώσεις'' (της παραγωγής με το πολυήμερο εισιτήριο) για να διαμορφώσετε τα λεκτικά που θα εμφανίζονται στο site και στα εισιτήρια:

  • Επιλέγετε την εκδήλωση

  • Πατάτε ''εναλλακτική ώρα/ημ.νια στο site''

  • Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε το ''custom κείμενο ημερομηνίας'' και γράφετε τις ημερομηνίες που θα ισχύει το πολυήμερο εισιτήριο σας.

  • Πατάτε ''αποθήκευση''.

Σε αυτήν την παραγωγή δεν θα προσθέσετε υλικό marketing.


Για να εμφανίζεται η παραγωγή με το πολυήμερο εισιτήριο στη σελίδα του event σας θα κάνετε τα εξής:

Αρχικά, θα ορίσετε την αρχική παραγωγή ως σελίδα πολλαπλών εκδηλώσεων, μέσα από το υλικό marketing κάνοντας κλικ στο πεδίο ''Είναι σελίδα πολλαπλών εκδηλώσεων''. Δείτε τη διαδικασία εδώ:

Στη συνέχεια, από τη διαχείριση πηγαίνετε στην επεξεργασία φεστιβάλ για να προσθέσετε το πολυήμερο εισιτήριο.


Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;