Για να βρείτε τα εισιτήρια μιας εκδήλωσης μπορείτε να κατεβάσετε το report "εισιτήρια".

Σε αυτή την επιλογή report, οι εγγραφές εμφανίζονται ανά εισιτήριο (και όχι ανά παραγγελία που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα εισιτήριο).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά για κάθε εισιτήριο:

  • Αριθμό Εισιτηρίου και παραγγελίας

  • Barcode

  • Χώρο

  • Τιμή, ζώνη, έκπτωση

  • Διάζωμα, σειρά, θέση

  • Αν έχει γίνει check-in

  • Αξία

  • Στοιχεία πελάτη

Πηγαίνετε στο tab ''Reports'', επιλέξτε ''Όλα τα reports'' και στη συνέχεια επιλέξτε ''εισιτήρια''.

Επιλέγετε στη στήλη "Θέαμα" την παραγωγή (ή τις παραγωγές) για την οποία επιθυμείτε να εξάγετε report.

Αν πρόκειται για συγκεκριμένη εκδήλωση επιλέξτε χώρο και ημερομηνία. Υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε περισσότερες από μία επιλογές στο κάθε φίλτρο, κρατώντας πατημένο το κουμπί Ctrl (control) στο πληκτρολόγιο σας.

Αφού κάνετε τις επιλογές σας για το report πατάτε "εμφάνιση" και "εξαγωγή σε Εxcel".

Αν θέλετε να δείτε το σύνολο των εισιτηρίων μιας παραγωγής θα πρέπει στο πεδίο ''Ημ. Δημιουργίας παραγγελίας από:'' να βάλατε την ημερομηνία που άνοιξε η παραγωγή (ή νωρίτερα) για να συμπεριλάβετε όλα τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί.

Αν ο χώρος είναι αριθμημένος θα μπορείτε να δείτε διάζωμα, σειρά και θέση για κάθε εισιτήριο, όπως φαίνεται παρακάτω:

Σε αυτό το Report δεν μπορείτε να διαχωρίσετε τον τρόπο πληρωμής, όπως στο Report "παραγγελίες". Εάν χρειάζεται να φιλτράρετε κατά τρόπο πληρωμής, χρησιμοποιήστε την αναφορά "παραγγελίες".

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;