Αν θέλετε να διαχωρίσετε τις παραγγελίες με βάση τον τρόπο εξόφλησης τους. θα πάτε στο Tab ''Reports'' και θα επιλέξετε τις ''παραγγελίες'' (είναι προεπιλεγμένο).

Επιλέγετε στη στήλη "Θέαμα" την παραγωγή (ή τις παραγωγές) για την οποία επιθυμείτε να εξάγετε report. Αν πρόκειται για συγκεκριμένη εκδήλωση επιλέξτε χώρο και ημερομηνία.

Αν θέλετε να δείτε το σύνολο των παραγγελιών μιας παραγωγής θα πρέπει στο πεδίο ''Ημ. Δημιουργίας παραγγελίας από:'' να βάλατε την ημερομηνία που άνοιξε η παραγωγή (ή νωρίτερα) για να συμπεριλάβετε όλα τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί.

Report παραγγελιών που έχουν πληρωθεί με μετρητά

Για να βρείτε τις παραγγελίες που έχουν εξοφληθεί με μετρητά μπορείτε να εξάγετε το report παραγγελιών επιλέγοντας στον τρόπο πληρωμής όλους τους τρόπους εκτός από από viva payments πιστωτική και viva wallet, όπως φαίνεται παρακάτω.

Report παραγγελιών που έχουν πληρωθεί με κάρτα ή μέσω σύνδεσης με λογαριασμό wallet

Για να βρείτε τις παραγγελίες που έχουν εξοφληθεί με κάρτα ή μέσω σύνδεσης με λογαριασμό wallet μπορείτε να εξάγετε το report παραγγελιών επιλέγοντας στον τρόπο πληρωμής viva payments πιστωτική και viva wallet, όπως φαίνεται παρακάτω.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;