Μπορείτε να βγάλετε ένα report παραγγελιών ή εισιτηρίων για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των κατόχων εισιτηρίων (όνομα, επίθετο, email, τηλέφωνο) για μια συγκεκριμένη εκδήλωση.

Πηγαίνετε στο tab ''Reports'', επιλέξτε ''Όλα τα reports'', οι παραγγελίες είναι ήδη προεπιλεγμένες και εκεί θα επιλέξετε ''Παραγγελίες'' (είναι προεπιλεγμένο).

Επιλέγετε στη στήλη "Θέαμα" την παραγωγή (ή τις παραγωγές) για την οποία επιθυμείτε να εξάγετε report.

Αν πρόκειται για συγκεκριμένη εκδήλωση επιλέξτε χώρο και ημερομηνία.

Υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε περισσότερες από μία επιλογές στο κάθε φίλτρο, κρατώντας πατημένο το κουμπί Ctrl (control) στο πληκτρολόγιο σας.

Αν θέλετε να δείτε το σύνολο των παραγγελιών μιας παραγωγής θα πρέπει στο πεδίο ''Ημ. Δημιουργίας παραγγελίας από:'' να βάλατε την ημερομηνία που άνοιξε η παραγωγή (ή νωρίτερα) για να συμπεριλάβετε όλα τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί.

Αφού κάνετε τις επιλογές σας για το report πατάτε "εμφάνιση" και "εξαγωγή σε Excel".

Μετά την εμφάνιση του report, στην αναζήτηση μπορείτε να ορίσετε στοιχεία που θέλετε να σας φέρει η λίστα (πχ. 40€ και θα σας εμφανιστούν παραγγελίες που φέρουν αυτό το ποσό).

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;