Αυτήν την πληροφορία θα τη βρείτε στο report "ταμείο“.

Πηγαίνετε στο tab ''Reports'' και επιλέξτε ''Εισπάξεις ταμείων''.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ''Όλα τα reports'' και στη συνέχεια να πατήσετε στο "ταμείο".

Το report "ταμείο" παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις κινήσεις ενός ή περισσοτέρων χρηστών που θα επιλέξετε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Είναι προεπιλεγμένο το χρονικό διάστημα της τρέχουσας ημέρας, αν θέλετε μπορείτε να το αλλάξετε.

Στο πεδίο "χρήστης" επιλέγετε έναν ή περισσότερους χρήστες.

Κάνετε τις επιλογές σας και πατάτε εμφάνιση.

Μπορείτε να το εξάγετε και σε Pdf.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, μπορείτε να δείτε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ο χρήστης που επιλέξατε: πώληση, ακύρωση, μεταβολή και για ποια εκδήλωση.

Επίσης, καταγράφονται όλες οι πληρωμές που έχει δεχθεί: μετρητά ή κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό ή Pos (εφόσον υπάρχουν στους τρόπους πληρωμής για την εταιρεία σας).

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;