Αυτήν την πληροφορία θα τη βρείτε στο report "ταμείο“.

Μπορείτε να πατήσετε "ταμείο" πάνω δεξιά στην οθόνη (αν δεν το βλέπετε είναι θέμα δικαιωμάτων του χρήστη)

ή να πατήσετε στο tab "reports" και να επιλέξετε "ταμείο".

Το report "ταμείο" παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις κινήσεις ενός ή περισσοτέρων χρηστών που θα επιλέξετε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Είναι προεπιλεγμένο το χρονικό διάστημα της τρέχουσας ημέρας, αν θέλετε μπορείτε να το αλλάξετε.

Στο πεδίο "χρήστης" επιλέγετε έναν ή περισσότερους χρήστες.

Κάνετε τις επιλογές σας και πατάτε εμφάνιση.

Μπορείτε να το εξάγετε και σε Pdf.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, μπορείτε να δείτε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ο χρήστης που επιλέξατε: πώληση, ακύρωση, μεταβολή και για ποια εκδήλωση.

Επίσης, καταγράφονται όλες οι πληρωμές που έχει δεχθεί: μετρητά ή κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό ή Pos (εφόσον υπάρχουν στους τρόπους πληρωμής για την εταιρεία σας).

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;