Στην πλατφόρμα ο κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, που του τα παρέχει ο ρόλος που του έχει αποδοθεί. Από την ενότητα ''χρήστες-δικαιώματα'' δημιουργείτε νέους χρήστες και διαχειρίζεστε τους ρόλους του κάθε χρήστη σας, εντάσσοντάς τον σε ομάδες.

Οι διαθέσιμοι ρόλοι και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους στο σύστημα, ακολουθούν στον πίνακα:

Ρόλος

Δικαιώματα

Χρήστης

Κράτηση / έκδοση εισιτηρίων / Αναζήτηση παραγγελιών

Προχωρημένος χρήστης

Κράτηση / έκδοση εισιτηρίων / Αναζητήσεις παραγγελιών / Box Office / Reporting

Διαχειριστής

Κράτηση / έκδοση εισιτηρίων / Αναζητήσεις παραγγελιών / Box Office / Reporting / Διαχείριση συστήματος

Σε επίπεδο ακυρωτικής πολιτικής, υπάρχουν 3 επίπεδα ακυρωτικών δικαιωμάτων:

  1. Προσωπικές ακυρώσεις: μπορεί να ακυρώσει όλες τις παραγγελίες που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο χρήστης και έχουν μόνο πληρωμή μετρητών εντός 24 ωρών από τη δημιουργία της παραγγελίας.

  2. Περιορισμένες ακυρώσεις: μπορεί να ακυρώσει όλες τις παραγγελίες που έχει δημιουργήσει αυτός ή άλλοι χρήστες, με πληρωμή μετρητών εντός 24 ωρών από τη δημιουργία της παραγγελίας.

  3. Όλες οι ακυρώσεις: Επιτρέπεται η ακύρωση όλων των παραγγελιών.

Όποιος χρήστης δεν ανήκει σε κάποια κατηγορία ακυρώσεων, δεν μπορεί να ακυρώσει καμία παραγγελία.

Τα παραπάνω (ρόλοι και ακυρωτικά δικαιώματα) μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η ανάθεση και η αφαίρεση ρόλου και δικαιωμάτων ενός χρήστη γίνεται από τον πίνακα ''Χρήστες'', στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέγοντας αντίστοιχα ''ανάθεση σε ομάδες'' και ''αφαίρεση από ομάδες''.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στον πίνακα με τους χρήστες θα πρέπει τουλάχιστον ένας χρήστης να έχει δικαιώματα διαχειριστή.

Αν επιλέξετε κατά την ανάθεση δικαιωμάτων ''restricted users'', ο χρήστης δεν θα έχει δικαιώματα πρόσβασης.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;