Αν η τιμή που θέλετε να διαγράψετε είναι έκπτωση σε μια ζώνη τιμοκαταλόγου σας (π.χ. το φοιτητικό στο παρακάτω παράδειγμα), μπορείτε να τη διαγράψετε ως εξής:

  • Πατήστε ''αναλυτικά'' στη ζώνη στην οποία ανήκει (στήλη ''εκπτώσεις'')

  • Επιλέξτε την έκπτωση και

  • Πατήστε "διαγραφή".

Προσοχή:

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ζώνη ή όλον τον τιμοκατάλογο για λόγους ασφαλείας.

Μπορείτε κατά την προσθήκη εκδήλωσης να μην αναθέσετε θέσεις στη ζώνη που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για παράδειγμα, αν κατά την προσθήκη εκδήλωσης δεν βάλουμε αριθμό θέσεων στη Ζώνη Β, για την εκδήλωση θα εμφανίζεται μόνο η Α Ζώνη.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;