Μπορείτε για κάθε έκπτωση του τιμοκαταλόγου να ορίσετε:

  • Ελάχιστο αριθμό εισιτηρίων που θα διατίθενται ανά παραγγελία

  • Ανώτατο όριο πώλησης εισιτηρίων ανά παραγγελία

  • Πόσα εισιτήρια θα εμφανίζονται στο site ανά παραγγελία

Αυτοί οι περιορισμοί αφορούν σε περιορισμούς ανά παραγγελία και όχι σε περιορισμό για το σύνολο εισιτηρίων π.χ. προσφοράς ή φοιτητικά, που επιθυμείτε να διατεθούν.

Μπορούν να χρησιμοποιηθεί κάποιος περιορισμός μεμονωμένα η σε συνδυασμό.

Αν για παράδειγμα έχετε μια προσφορά όπου θέλετε να διατίθενται 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός θα πρέπει να βάλετε 2 στο ελάχιστο και 2 στο ανώτατο όριο. Στην αξία βάζετε 50 και στο πεδίο "σε ποσοστό" επιλέγετε "ναι".

Αν κάποιες θέσεις θέλετε να διατίθενται ως group εισιτηρίων μπορείτε να βάλετε τους αντίστοιχους περιορισμούς π.χ. σε group 4 εισιτηρίων μπορείτε να βάλετε ελάχιστο και ανώτατο όριο 4.

Θα μπορούσατε επίσης να βάλετε μόνο ανώτατο όριο 4, οπότε κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει 1, 2, 3 ή 4 εισιτήρια.

Αν βάλετε ανώτατο όριο 4 και εμφάνιση ανά 2 κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει 2 ή 4 εισιτήρια.

Προσοχή:

Ελέγχετε πάντα το αποτέλεσμα των επιλογών σας στο site, πατώντας κράτηση.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;