Αρχικά θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την αλλαγή του χώρου και στη συνέχεια να ενημερώσετε τους κατόχους εισιτηρίων σχετικά με την αλλαγή της εκδήλωσης, καθώς και για την πολιτική σας (π.χ. αν μπορούν να ζητήσουν ακύρωση ή αν μπορούν να προσέλθουν με τα ίδια εισιτήρια).

Προσοχή:

Όποια αλλαγή γίνει στον teller δεν ενημερώνει τα ήδη εκδοθέντα εισιτήρια, γι’ αυτό και απαιτείται ενημέρωση των κατόχων εισιτηρίων.

Δείτε εδώ οδηγίες σχετικά το report που χρειάζεστε για να έχετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών μιας εκδήλωσης.

Α. Ο αρχικός χώρος είναι μη αριθμημένος

Α.1 Ο αρχικός και ο νέος χώρος είναι μη αριθμημένοι

Αν ο χώρος της εκδήλωσης είναι μη αριθμημένος και η εκδήλωση μεταφέρεται σε μη αριθμημένο χώρο μπορείτε να αλλάξετε το χώρο μέσα από τη διαχείριση στην καρτέλα ‘’Εκδηλώσεις’’ της παραγωγής.

  • Πηγαίνετε στην καρτέλα "Διαχείριση''.

  • Επιλέγετε από αριστερά, ''Παραγωγές".

  • Από τη λίστα δεξιά σας, επιλέγετε την παραγωγή που θέλετε.

  • Πηγαίνετε στην καρτέλα ''Εκδηλώσεις'' της παραγωγής.(μπορείτε να δείτε εδώ πιο αναλυτικά).

Αρχικά επιλέγετε την ημερομηνία που θέλετε να αλλάξετε κάνοντας κλικ στο κενό κουτί δίπλα από τη στήλη χώρος (εμφανίζεται η ένδειξη √) και μετά "αλλαγή χώρου" στις επιλογές τιμοκαταλόγου/θέσεων.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγετε το χώρο από το drop down menu.

Για την επιλογή χώρου διεξαγωγής μπορείτε να γράψετε τα αρχικά της ονομασίας του χώρου οπότε θα σας εμφανίσει αποτελέσματα με αυτά τα αρχικά και ακριβώς πάνω από το χώρο αναγράφει την τοποθεσία, ώστε να σας διευκολύνει στην επιλογή.

Αφού επιλέξετε το χώρο πατάτε "ΟΚ".

Αν σας εμφανίσει μήνυμα "προσοχή η διαδικασία διακόπηκε με σφάλματα" πατήστε ΟΚ και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.

Αν η αλλαγή πρέπει να γίνει σε πολλές εκδηλώσεις μην τις επιλέξτε όλες μαζί, κάντε το τμηματικά.

Α.2 Ο αρχικός χώρος είναι μη αριθμημένος και ο νέος χώρος αριθμημένος

Αν ο χώρος της εκδήλωσης είναι μη αριθμημένος και η εκδήλωση μεταφέρεται σε αριθμημένο χώρο δεν μπορείτε να αλλάξετε το χώρο της υπάρχουσας εκδήλωσης όπως παραπάνω.

Θα χρειαστεί να προσθέσετε νέα εκδήλωση και να επιλέξετε στη στήλη εμφάνιση στο site "όχι" για την αρχική εκδήλωση.

Για την προσθήκη της νέας εκδήλωσης μπορείτε να δείτε εδώ:

Για τα εισιτήρια της αρχικής εκδήλωσης μπορείτε είτε να κάνετε μεταβολή των εισιτηρίων στη νέα κάτοψη (για τη διαδικασία μεταβολής δείτε εδώ) και οι θεατές να προσέλθουν με τα νέα εισιτήρια τους, είτε μια συνολική κράτηση στο νέο χώρο για τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί (για τη διαδικασία κράτησης δείτε εδώ), ώστε την ημέρα της εκδήλωσης η ταξιθεσία να οδηγεί τους θεατές στις θέσεις της κράτησης αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση οι θεατές θα προσέλθουν στην εκδήλωση με τα αρχικά εισιτήρια τους.

Για όποια απόφαση σας θα χρειαστεί να ενημερώσετε τους κατόχους των εισιτηρίων.

Β. Ο αρχικός χώρος είναι αριθμημένος (κάτοψη)

Αν ο χώρος της εκδήλωσης είναι αριθμημένος και θέλετε να αλλάξει σε αριθμημένο ή μη αριθμημένο χώρο θα χρειαστεί να προσθέσετε νέα εκδήλωση και να επιλέξετε στη στήλη εμφάνιση στο site "όχι" για την αρχική εκδήλωση.

Πηγαίνετε στο Tab "εκδηλώσεις" της παραγωγής και επιλέξετε "όχι" στη στήλη "εμφάνιση στο site" για την αρχική εκδήλωση, πατώντας στο μολύβι στο αντίστοιχο κελί.

Στο επόμενο παράθυρο "Προσοχή" πατάτε "Ναι".

Στο παράθυρο με το μήνυμα "Η ενημέρωση έγινε με επιτυχία" πατάτε "OK".

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να προσθέσετε μια νέα εκδήλωση με το νέο χώρο της εκδήλωσης.

Για την προσθήκη της νέας εκδήλωσης μπορείτε να δείτε εδώ:

Αν ο νέος χώρος είναι αριθμημένος, για τα εισιτήρια της αρχικής εκδήλωσης μπορείτε να κάνετε μεταβολή των εισιτηρίων στη νέα κάτοψη και οι θεατές να προσέλθουν με τα νέα εισιτήρια τους (για τη διαδικασία μεταβολής δείτε εδώ).

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μια συνολική κράτηση στο νέο χώρο για τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί, και την ημέρα της εκδήλωσης να οδηγείτε τους θεατές στις θέσεις της κράτησης αυτής (για τη διαδικασία κράτησης δείτε εδώ).

Στη δεύτερη περίπτωση θα χρειαστεί να ενημερώσετε τους κατόχους εισιτηρίων ότι δεν θα ισχύουν οι θέσεις που αναγράφονται στα εισιτήρια τους και δεν προτείνεται για εκδήλωση με μεγάλο αριθμό αγορασμένων εισιτηρίων.

Αν ο νέος χώρος είναι μη αριθμημένος μπορείτε να κάνετε μια συνολική κράτηση στο νέο χώρο για τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί και να ενημερώσετε τους κατόχους εισιτηρίων να προσέλθουν με τα ίδια εισιτήρια, αλλά δεν θα ισχύουν οι θέσεις που αναγράφονται σε αυτά.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;