Για να επεξεργαστείτε έναν τιμοκατάλογο πρέπει να πάτε στη σελίδα επεξεργασίας του, θα αναγράφει ''ρυθμίσεις τιμοκατάλόγου'', όπως φαίνεται παρακάτω:

Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλα τα πεδία που έχουν ένα μολύβι πάνω δεξιά. Πατώντας πάνω σε αυτό κάνετε την αλλαγή που επιθυμείτε και πατάτε "ΟΚ".

Μην αλλάζετε τις επιλογές στη στήλη "μη ορατή στο site"

Το όνομα αλλάζει πατώντας στο μολύβι στο πεδίο όνομα. Γράφετε το νέο όνομα και πατάτε "ΟΚ".

Η αξία αλλάζει πατώντας στο μολύβι στο αντίστοιχο πεδίο.

Προσοχή: Αν υπάρχουν και εκπτώσεις σε μια ζώνη, αλλάζοντας την τιμή της θα αλλάξει και η τελική τιμή για τις εκπτώσεις της ζώνης. Πατήστε ''αναλυτικά'' και ελέγξτε εκ νέου την αξία της έκπτωσης.

Το χρώμα αλλάζει πατώντας στο μολύβι στο πεδίο χρώμα. Διαλέγετε το επιθυμητο χρώμα μετακινώντας τις μπάρες ή μπορείτε να βάλετε τον κωδικό του χρώματος και πατάτε "ΟΚ".

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;