Για να βρείτε μία παραγγελία καταχωρείτε τον αριθμό παραγγελίας στην αναζήτηση και σας ανοίγει η σελίδα της παραγγελίας. Στο τέλος της σελίδας παραγγελίας αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής.

Στον τρόπο πληρωμής θα αναγράφεται "Πιστωτική Κάρτα" ή "wallet acquiring" ή "Viva Payments Μετρητά" ή "Μετρητά". Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής.

1. Ακύρωση παραγγελίας με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα ή wallet acquiring:

Στην περίπτωση όπου σε μια παραγγελία στον τρόπο πληρωμής αναγράφεται "Πιστωτική Κάρτα" ή "wallet acquiring" ακυρώνοντας την παραγγελία στον teller, τα χρήματα επιστρέφονται στην κάρτα που χρησιμοποίησε ο πελάτης κατά την αγορά του.

Η ακύρωση μιας παραγγελίας με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα ή wallet acquiring γίνεται σε δύο στάδια:

Αρχικά ακυρώνετε τα παραστατικά και στη συνέχεια ολοκληρώνετε την επιστροφή στην κάρτα του πελάτη.

1o Στάδιο

  • Πατάτε ''ακύρωση της παραγγελίας πώλησης'', κάτω δεξιά στην οθόνη σας

  • και στο παράθυρο με το μήνυμα επιβεβαίωσης για την ακύρωση ("προσοχή") πατάτε "ναι".

2ο Στάδιο:

  • Στη συνέχεια, στη δεύτερη σελίδα που ανοίγει, με την ακυρωτική παραγγελία σε εξέλιξη, πατάτε ''ολοκλήρωση της παραγγελίας ακύρωσης'', επιλογή που εμφανίζεται επίσης κάτω δεξιά στην οθόνη σας.

  • Στο επόμενο παράθυρο "ακύρωση της παραγγελίας", επιλέγετε "ναι" ώστε να ολοκληρωθεί η επιστροφή χρημάτων στην κάρτα του καταναλωτή.

Όταν ακυρωθεί η παραγγελία πάνω αριστερά θα αναγράφεται:

xxxxxxxxxx | ακύρωση της xxxxxxxxxx | ολοκληρωμένη

Tα χρήματα πιστώνονται σε διάστημα 3-5 εργάσιμων ημερών στην κάρτα του πελάτη, από το wallet σας.

Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει και τα δύο στάδια της ακύρωσης και σας βγάζει μήνυμα ότι "η ολοκλήρωση της παραγγελίας απέτυχε, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο'', πατήστε "οκ" και δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για τους ελέγχουν που πρέπει να κάνετε.

2. Ακύρωση παραγγελίας όταν ο τρόπος πληρωμής είναι μετρητά:

Κάνετε αναζήτηση της παραγγελίας, ελέγχετε αν στον τρόπο πληρωμής αναγράφετε "Viva Payments Μετρητά" ή "Μετρητά" και πατάτε "ακύρωση παραγγελίας πώλησης", όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο παράθυρο με το μήνυμα επιβεβαίωσης για την ακύρωση ("προσοχή") πατάτε ναι και η ακύρωση έχει ολοκληρωθεί.

Προσοχή: Στην περίπτωση όπου μια παραγγελία έχει εξοφληθεί με μετρητά θα πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα στον πελάτη με μετρητά ή με κατάθεση σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

3. Ακύρωση παραγγελίας μεταβολής:

Αν σε κάποια παραγγελία έχει γίνει μεταβολή ημερομηνίας και θέλετε να την ακυρώσετε πατάτε κάτω δεξιά "ακύρωση παραγγελίας μεταβολής" (διαδικασία όμοια με την περίπτωση των μετρητών) και τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν στον πελάτη με μετρητά ή με κατάθεση σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό, ακόμα και αν η αρχική παραγγελία είχε εξοφληθεί με πιστωτική.

Μετά από τη μεταβολή της παραγγελίας δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του wallet σας και της κάρτας του πελάτη.

Σε παραγγελία μεταβολής δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής ακύρωσης. Πρέπει να ακυρώσετε όλη την παραγγελία.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;