Μπορείτε να δείτε το παρακάτω βίντεο για τη δημιουργία τιμοκαταλόγου με μια ζώνη τιμής και προσθήκη εκπτώσεων (όπως Φοιτητικά ή ΑμεΑ, Ατέλειες κλπ.) :

Αναλυτικά τα βήματα παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Για δημιουργήσετε έναν νέο τιμοκατάλογο πηγαίνετε στην καρτέλα "Διαχείριση" και από τη λίστα αριστερά σας πηγαίνετε στο "Τιμοκατάλογοι".

  • Σας ανοίγει το παρακάτω παράθυρο όπου πρέπει να πατήσετε στο προσθήκη :

Στην "περιγραφή" καταχωρείτε το όνομα του τιμοκαταλόγου. Μπορείτε να βάλετε το όνομα της παραγωγής ή αν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για πολλές παραγωγές μπορείτε να αναφέρετε τις τιμές π.χ. Κανονικό 15€ - Φοιτητικό 12€ ή Προσφορά 10€. Η περιγραφή δεν εμφανίζεται στο site.

Στο πεδίο "Ζώνες Τιμών" καταχωρείτε την ονομασία της ζώνης.

Αν έχετε μια τιμή κανονικού, δηλαδή μια ζώνη, την ονομάζετε "Τιμή Εισιτηρίου" ή "Γενική Είσοδος".

Στην "αξία" βάζετε την αξία της ζώνης.

Αν έχετε περισσότερες ζώνες (διαφορετικές τιμές ανά σειρές, θύρες, διαζώματα κλπ) μπορείτε να ονομάσετε Ζώνη Α την πρώτη (ή Διάζωμα Α ή Θύρα Α κλπ. αν όλο το διάζωμα/θύρα θα έχει την ίδια τιμή). Καταχωρείτε την αξία της και πατάτε στο "+" δίπλα από την αξία για να προσθέσετε και άλλη ζώνη όπως παρακάτω:

*Για τη δημιουργία τιμοκαταλόγου με περισσότερες από μία ζώνες μπορείτε να δείτε και το βίντεο που παρατίθεται στο τέλος της σελίδας.

  • Στο τέλος πατήστε το κουμπί "αποθήκευση".

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Σε αριθμημένες κατόψεις, κατηγορίες εισιτηρίων όπως Φοιτητικά ή ΑμεΑ, Προπώληση, Ατέλειες, Τιμής Ένεκεν (προσκλήσεις) κλπ. προστίθενται ως εκπτώσεις μιας ζώνης και όχι ως ξεχωριστή Ζώνη.

    Δείτε οδηγίες στο παραπάνω βίντεο ή εδώ:

  • Αν ο χώρος είναι μη αριθμημένος μπορείτε να προσθέσετε ξεχωριστή ζώνη για κάθε κατηγορία εισιτηρίου για να ορίσετε πόσα εισιτήρια θέλετε να διατεθούν από κάθε κατηγορία.


* Μπορείτε να δείτε το παρακάτω βίντεο για τη δημιουργία τιμοκαταλόγου με περισσότερες από μία ζώνες:

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;